PHP için Önemli 6 Metot

Bugün özel bir konudan bahsetmek yerine genellikle aynı sayfada kullanılacak kadar yakın olan 6 metottan bahsedicem. Bu metotlar str_replace(), preg_replace(), substr(), print_r(), explode(), trim() metotları olacak.

 1. str_replace(“aranan içerik”, “yerine yazılacak içerik”, “metin”);
  Bu metot bir metnin içeriğindeki eşleşen kelimeleri değiştirmek için kullanılır. Örneğin “Ali topu at, Ali” cümlesindeki Ali kelimelerini Ayşe yapmak istiyorsunuz. O zaman şu şekilde kullanabilirsiniz: str_replace(“Ali”, “Ayşe”, “Ali topu at, Ali”);
  Ya da metindeki alt tire işaretlerini kaldırmak isterseniz şu şekilde kullanabilirsiniz: str_replace(“_”, “”, “Benim _ metnim”);
 2. preg_replace(“/Şablon/”, “yerini yazılacak içerik”, “metin”);
  Bu metot str_replace metodu ile benzer amaçlar için kullanılır ama bu metotta bilinmeyen öğeleri de kullanabilirsiniz örneğin rastgele id’ler ile oluşturulmuş bir div öğeniz var ve hepsini id değerini “5” yapmak istiyorsunuz. O zaman şu şekilde kullanabilirsiniz:
  preg_replace(‘/<div id=”(.*?)”>/’,'<div id=”5″>’,”metininiz”);
 3. substr(“Metin”, basla, adet);
  Bu metodun kullanımında ilk virgülden öncesine işlem yapılacak metni yazın, iki virgülün arasındaki bölgeye başlanacak karakter sayısını yazın, ikinci virgülden sonrasına da kaç karakter sonrasına kadar gideceğini yazın. Örneğin yine rastgele id değerlerine sahip div öğelerimiz olsun ve biz bu id değerlerine erişmek isteyelim. Elimizde de id değerlerinin sayı olduğu ve en fazla 4 basamaktan oluştuğu bilgisi olsun. O zaman şu şekilde kullanabilirsiniz:
  <?php
  $metin = ‘<div id=”12″>’;
  $id = substr($metin, 10, 4); // $id değişkeni 12″> değerine eşit olacak
  if(!is_numeric($id)){ // $id değişkeninin sayılardan oluştuğunu sorguladık ! ifadesi sayılardan oluşmama durumunda şarta girmesi için kullanıldı
  $id = substr($metin, 10, 3); // $id değişkeni 12″ değerine eşit olacak
  }
  else if(!is_numeric($id)){ // şart hâlâ sağlanmakta çünkü $id değişkeninde çift tırnak karakteri var
  $id = substr($metin, 10, 2); // $id değişkeni 12 değerine eşit olacak
  }
  else { // zaten sadece tek basamaktan oluşma ihtimali kaldığı için şart girmeyip else ile bitirdim
  $id = substr($metin, 10, 1);
  }
  ?>
 4. print_r($array);
  Dizinizin içeriğinde hangi verinin hangi indiste bulunduğunu anlamak için oldukça kullanışlı bir metottur. Bu metodu <pre></pre> etiketleri arasında kullanırsanız satır satır dökümünü sağlayarak daha anlaşılabilir bir çıktı sağlayacaktır.
 5. explode(“ayraç”, “metin”);
  Bu metodun kullanımında virgülden önceye ayracınızı, virgülden sonraya metninizi yazın. Ayrıca bu metot sonucu oluşan verilere eşitlenen değişken array olur ve aranan veri içerikten silinir. Örneğin bir metnimiz olsun ve her “<div>” etiketinden sonra ayıralım:
  <?php
  $metin = “<div> metin 1 </div><div> metin 2</div>”;
  $array = explode(“<div>”, $metin);
  echo “<pre>”;
  echo print_r($array);
  echo “</pre>”;
  ?>
 6. trim($degisken);
  Bu metodun içine yazdığınız değişkenin içeriğinin başındaki ve sonundaki boşluklar silinecektir. Örneğin aşağıdaki kodun çıktısı “metin 1” olacaktır:
  <?php
  $metin = ” metin 1 “;
  echo trim($metin);
  ?>

Bahsedeceğim metotlar bu kadardı,  bir sorunla karşılaşırsanız yorumlarda belirtebilir ya da iletişim bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir